Մանկավարժական ճամբար․ հոկտեմբերի 25-29 

Դասավանդողի անհատական աշխատաժամանակ հոկտեմբերի 25-29

Հոկտեմբերի 25

Աշխատանք դպրոցում․

Միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ Հյուսիսային դպրոցում

  • Հյուսիսային դպրոցի կրթական պարտեզի խնամք, բարեկարգում
  • Պուրակների մոլախոտերի մաքրում և խնամք
  • Սենյակային ծաղիկների վերատնկում, խնամք և ջրում

Ամենամյա բժշկական զննում

Հոկտեմբերի 26-29

Ամենամյա բժշկական զննում

Ցուցահանդես-տոնավաճառի նախապատրաստական աշխատանքներ

Ուսումնական աշուն նախագիծ․ առցանց աշխատանք

Ամենամյա բժշկական զննում

Քանդակներ

Հյուսիսային դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիները շարունակում են աշխատել Արտադրությամբ ուսուցում նախագծի շրջանակում. Աշխատանքի առաջին փուլում աշխատել ենք էսքիզների ստեղծման վրա։ Քանդակների պատրաստման համար օգտագործել ենք փայտե թափոններ։