Դիմակներ

Հյուսիսային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների սովորողների հետ ստվարաթղթի թափոններից ստացանք գրաֆիկական լուծումներով դիմակներ․ դիմակները օգտագործել ենք բարեկենդանի ծեսին